• Türkçe
  • English


     Palo Alto Networks next generation firewall konusunda birçok yenilikçi teknolojiyi kullanarak ürünler geliştirmiş ve bu konuda güvenlik ile birlikte performansı da dikkate alarak oldukça kaliteli NGFW modelleri üretmiştir. Palo Alto firewall temelde 3 kritik kavramı baz almıştır. Bunlar application-id, user-id ve content-id olarak adlandırılmaktadır. Bu çekirdek teknoloji bize uygulama, kullanıcı ve içerik bazlı filtreleme yapmamıza olanak sağlamaktadır.

     Bu teknoloji, yüksek performanslı ve Palo Alto Networks’ün Single-Pass Parallel Processing (SP3) – (Tek Geçişli Paralel İşleme) mimarisine dayanan, tamamen amaca yönelik olarak dizayn edilmiş bir platformda çalışmaktadır. Bu mimariye göre ağ trafiği yalnız bir kez incelenir. Bu inceleme kendisine tahsis edilmiş işlemci kaynaklarına sahip bir donanım kullanarak yürütülür. Bu donanım güvenlik, ağ, içerik tarama ve yönetim için kullanılmaktadır. Böylece yük altında yüksek hat hızı ve düşük bekleme süresi sağlanmış olur.Web Analytics