• Türkçe
  • English

ServiceNow, kurumsal bilişim işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı hizmetlerin lider sağlayıcısıdır. İş süreçlerini otomatik ve standart hale getirerek kurumsal BT’ni dönüştürmeye ve küresel işletme genelinde konsolide etmeye odaklanıyoruz. Kurumlar Bilişim Hizmetleri için tek bir kayıt sistemi yaratmak, işletme maliyetlerini düşürmek ve verimliliği arttırmak için ServiceNow kullanıyorlar. Kurumlar kendi iş gereksinimlerine özgü faaliyetleri otomatikleştiren özel uygulamalar geliştirmek için genişletilebilir platformumuzdan yararlanıyorlar. ServiceNow uygulamalar paketi tamamen modüler bir yapıdan oluşmaktadır. Bu, kendine özgü ihtiyaçlarınızın belirlediğiniz şekilde, Kurumunuzun bu uygulamaların hepsini veya herhangi bir alt setini kullanabileceği anlamına gelir.

     

Ana ITSM, IT Operasyonları ve IT Yönetim Fonksiyonları

İş Fonksiyonu: Tüm bildirilen olayları otomatik olarak kaydeder ve sınıflandırır, daha sonra bunları çözülmesi için kurumun tanımladığı iş kurallarına göre atar.
İş Değeri: En uygun çözüm grubu veya bireyine atayarak, tüm olayların mümkün olan en hızlı şekilde çözülmesine olanak verir.
İş Fonksiyonu: Birden fazla olayı bir “temel nedene” – tek bir bilinen neden veya hataya bağlar.
İş Değeri: Sorunun kalıcı olarak çözülmesi için her olayın temel nedeninin düzeltilmesini sağlar.
İş Fonksiyonu: Önerilen altyapı değişikliklerini, ilgili yedekleme ve vazgeçme planlarını belgeler. Her değişiklik talebini onay için uygun karar merciine yönlendirir. En iyi değişim koşulları için finansal ve operasyonel analize olanak verir. Değişiklikleri, BT Altyapı Kütüphanesi (ITIL) tavsiyelerine dayanarak etkilenen her bir Konfigürasyon Öğesine (CI) bağlar.
İş Değeri: Plansız kesintileri azaltır. Etkilenen iş  birimlerinin / çalışanların daha iyi anlaşılmasıyla değişim planlamasını iyileştirir. Karmaşık değişikliklerle ilişkili riskleri azaltır. Öngörülemeyen sorunlar olması halinde yedekleme ve vazgeçme planları oluşturur. Geçmişteki değişikliklerin daha iyi anlaşılması ile olay çözme süresini hızlandırır.
İş Fonksiyonu: Dahili olarak geliştirilen yazılımın tüm yeni sürümlerinin ve özelliklerinin gelişimini her uygulamanın geliştirme yaşam döngüsü boyunca proaktif olarak yönetir.
İş Değeri: Kullanıcı adaptasyonunu hızlandırmak ve iş değerini en üst düzeye çıkarmak için, geliştiricilerin teslim ettiklerinin işletmenin ihtiyacı olana, istediğine ve beklediğine yakın bir şekilde ayarlanmasını sağlar.
İş Fonksiyonu: BT organizasyonu ve desteklenen iş birimleri veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar arasındaki Hizmet Sözleşmelerinin ve Hizmet Seviyesi Anlaşmalarının durumunu oluşturur ve takip eder.
İş Değeri: Kaynakların olaylara atanmasına, stratejik iş değerine dayanarak öncelik verir; maksimum müşteri ve kullanıcı hizmeti seviyelerini sağlar.
İş Fonksiyonu: Hem dağıtılan, hem de yedekte tutulan tüm Cl’ları takip eder ve yönetir. Tüm BT varlıklarının şu andaki ve geçmiş konfigürasyonlarını izler ve yönetir. Dağıtılan tüm varlıkların ara bağlantısını izler ve yönetir.
İş Değeri: Etkilenen varlıkların artan görünürlüğü ve bunların ara bağlantılarının anlaşılması sayesinde olay ve sorun çözme süresini azaltır.
İş Fonksiyonu: Kullanıcıların olayları sunmasına, bunların durumunu takip etmesine, hizmet kataloglarını aramasına ve kurumun tanımladığı ürün ve hizmetler için istek göndermesine olanak verir.
İş Değeri: Rutin ve tekrarlayan hizmet masası çağrılarını ve bunların maliyetlerini azaltırken, kullanıcı memnuniyetini önemli ölçüde arttırır.
İş Fonksiyonu: Bilinen veya ortak hatalar için çözümleri yakalar ve yeniden kullanır. Desteklenen çalışanların bilinen hata sorunlarının çözümlerini veri tabanında aramasına olanak verir.
İş Değeri: Level 1 (1. Seviye) olay çözümü oranlarını arttırır. Çalışanın kendi kendine çözmesi sayesinde hizmet masasına gelen çağrıları azaltır.
İş Fonksiyonu: İster sahip olunsun, isterse kiralanmış, kiraya verilmiş veya ödünç alınmış olsun tüm altyapı varlıkları ile ilişkili mali verileri takip eder ve yönetir.
İş Değeri: Tüm varlıklarla bağlantılı maliyetleri ölçerek ve takip ederek maliyet ile ilgili analizi ve karar verme sürecini iyileştirir.
İş Fonksiyonu: Bir organizasyon veya CI ile bağlantılı tüm kontratları, garantileri, kiraları ve yazılım lisanslarını takip eder ve yönetir.
İş Değeri: Tüm ilgili garantilerin ve hizmet sözleşmelerinin kullanımını en üst seviyeye çıkarır. Tüm altyapı varlıklarının kullanımını en üst seviyeye çıkarır. Kira kontratları veya yazılım lisansı ihlalleri ile ilişkili mali cezalara maruz kalmayı azaltır.
İş Fonksiyonu: Desteklenen iş birimlerine ve kullanıcılara, BT organizasyonu tarafından sağlanan standartlaştırılmış ürün ve hizmetlerin kataloglarını oluşturur. Ürün ve hizmetlerin çevrimiçi gezilmesine ve talep edilmesine olanak verir.
İş Değeri: Standart olmayan CI ve taleplerle ilgili destek maliyetlerini düşürür. Otomatik onay işlemleri sayesinde talep onaylama süresini azaltır. Satın alımların onaylı satıcılardan yapılmasını uygulayarak maliyetleri kontrol eder.
İş Fonksiyonu: BT hizmetlerinin portföylerini iş merkezli olarak tanımlar. Kullanıcıların iş hedeflerine ve ihtiyaçlarına odaklanmasını sağlar. Taahhütler karşısında hizmet kullanılabilirliğinin ölçümünü ve takibini otomatikleştirir.
İş Değeri: BT hizmetini yerine getirme eğilimlerini yansıtan yönetici gösterge tabloları sağlar. BT hizmetleri kullanıcıları, karar mercileri ve bunların iş değerine maksimum açıklık getirir.
İş Fonksiyonu: BT hizmeti verme maliyetini oluşturur ve bu bilgiyi mali açıdan aktarır.
İş Değeri: Hem elde edilen hem de toplanan CI ve işçilik ile ilgili maliyetlere dayanan doğru kararlara yönlendirmek için güçlü bir mali yönetim gösterge tablosu sağlar.
İş Fonksiyonu: Politikaların, risklerin, kontrollerin ve bunların yönetmelik ve iş politikaları ile uyumunun belgelendirilmesini, yönetimini ve ölçümünü sağlar.
İş Değeri: Gerekli yönetmelik ve politikalara uyulmasını sağlar. Denetimlerden “yangın tatbikatı” unsurlarını kaldırır.
İş Fonksiyonu: Uyumluluk şartlarını yerine getirmek için iş verilerinin sürekli sertifikasyonunu otomatikleştirir.
İş Değeri: Tutarsız, manuel süreçleri otomatik ve tutarlı hale getirerek, uyumu ve iş çabukluğunu arttırır.
İş Fonksiyonu: İş belgelerinin “giriş” ve “çıkışını” kolaylaştırır. Revizyon ve onay geçmişi, gözden geçirenler ve onaylayanlar için otomatik bildirimler sağlar.
İş Değeri: Kritik iş belgeleri ve bilgilerinin etkin kontrolü ve yönetimine olanak verir.
İş Fonksiyonu: Genel hizmet yönetimi kapsamında saha hizmeti faaliyetlerini ölçer ve takip eder.
İş Değeri: Saha ile ilgili hizmet verme taahhütlerinin yüksek doğruluk ve düşük maliyetle karşılanmasını sağlamak için kaynakları ve envanter lojistiğini düzenler.
İş Fonksiyonu: Proje dönüm noktalarına daha iyi odaklanmaya yardımcı olmak için proje ile ilgili görevleri çalışma sırası ile sunar. Gantt çizelgeleri ve raporlama, proje ilerleyişinin eksiksiz bir şekilde görülmesini sağlar. Projelerin portföy görünümleri ve raporlar halinde toplanmasını destekler.
İş Değeri: Kaynaklar üzerinde tam bir kontrol sağlar ve projeler içinde ve proje portföyleri genelinde teslim edilmesi gerekenlerin zamanında yapılmasını garanti eder. Değişiklik, Sürüm ve Hizmet Seviyesi Yönetimi ile doğal entegrasyon, tüm yönetim disiplinleri arasında proje izleme ve görevlendirmeyi yönlendirir.
İş Fonksiyonu: Çapraz uygulama faaliyetlerinin ve iş süreçlerinin karmaşık setlerini otomatikleştirerek “işletim kitaplarının” içinde yerleştirir. İşletim kitaplarının oluşturulmasını hızlandırmak için dahil edilen Amazon EC2, PowerShell ve VMware yönetim eylemlerinin otomatikleştirilmesi için “Process Packs (Süreç Paketleri)” içerir.
İş Değeri: Ana kaynakların ve görevlerin yönetimi için manuel, tutarsız ve hata yapmaya açık süreçleri otomatik ve rasyonel hale getirir. Değerli bilgileri yakalarken ve BT genelinde süreç tutarlılığını sağlarken zaman kazandırır. BT gayretlerinin iş değerine çevrilmesini hızlandırır.
İş Fonksiyonu: Ağ bağlantılı tüm Cl’ları keşfeder, bunların ilişkilerini ve karşılıklı bağımlılıklarını otomatik olarak tanımlar. Değişiklik faaliyetlerinin tamamlandığını doğrular. CMDB’yi beslemek ve korumak için tasarlanmış bir iş hizmeti eşleştirme özelliği içerir.
İş Değeri: CMDB ile doğal entegrasyon, hizmetleri tanımlama sürecini kolaylaştırır. Tüm BT varlıklarının mali ve sözleşme yönetimi için sağlam bir temel sağlar.
İş Fonksiyonu: BT altyapısı, konfigürasyonu, kullanılabilirliği ve ilişkili maliyetlerin hem şu andaki hem de geçmiş görüntülerini sağlar.
İş Değeri: İşletmenin karar mercilerinin stratejik, operasyonel ve finansal planlama için ihtiyaç duyduğu gerçek zamanlı ve geçmiş bilgileri sunar.
İş Fonksiyonu: BT destek ekipleri ile ve bu ekipler arasında daha etkin haberleşmeyi sağlamak için gerçek zamanlı sohbet, kullanıcılardan ve işlemlerden gelen “yayınlar” (mesaj dizileri) dahil olmak üzere sosyal medya teknolojilerini kullanır. İlgili olay kayıtlarının içine görüşmeleri otomatik olarak yerleştirir.
İş Değeri: Hizmet masası destek ekipleri ile iletişim için e-posta ve telefon aramalarına bir alternatif sunar. Dahili BT ve iş uzmanlığını toplamak, paylaşmak ve kullanmak için yeni bir yol sağlar.
İş Fonksiyonu: ServiceNow özelliklerinin ve fonksiyonlarının “görünüm ve hissi” üzerinde kontrol ile işletmelere önemli ölçüde esneklik sağlar.
İş Değeri: Kullanıcılar, tanıdık, kullanımı kolay arayüzler üzerinden güçlü fonksiyonlara erişim sağlar. Bu da öğrenme sürelerini kısaltır, kullanıcı sıkıntılarını ve eğitim maliyetlerini azaltır.
İş Fonksiyonu: Tesis Yönetimi, İK Yönetimi ve Satış Ekibi Otomasyonu için mevcut şablonlar, ServiceNow paketinin ana BT fonksiyonlarının ötesinde genişletilmiş avantajını gösterir. Günler veya haftalar yerine sadece saatler içinde özel iş kolu uygulamalarının yaratılmasına olanak verir.
İş Değeri: Birden fazla ilave iş birimine ServiceNow gücünü ve değerini sunar. ServiceNow Hizmet Kataloğu ve ServiceNow yatırımının iş değerini bir bütün olarak yükseltir. Kurumsal çevikliği, rekabet gücünü ve cevap verme yeteneğini arttırır.Web Analytics